ARTAV projednává s ministerstvy směrnici EED

Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu byla založena v roce 1999 za účelem spolupráce rozúčtovatelských společností a vzdělávací činnosti. Asociace sdružuje řadu právnických i fyzických osob, které provádějí rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody, včetně společnosti ista Česká republika. Předsedou rady asociace je Ing. Petr Holyszewski a místopředsedkyní je ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika, Mgr. Jana Machková. 

Spolek organizuje řadu vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, a mimo jiné v současné době spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj na výkladu Směrnice EED Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 o energetické účinnosti. 

Napsat komentář