Dálkový odečet vodoměrů, teploměrů, plynoměrů - ista
Dálkový odečet vodoměrů, teploměrů, plynoměrů - ista

Jak funguje chytrý odečet?

Srdcem systému chytrého odečtu je inteligentní sběrnice dat, která spravuje a řídí rádiovou síť a komunikuje se zařízeními v systému. Sbírá a přenáší data z měřičů tepla, poměrových rozdělovačů tepla, vodoměrů, případně i elektroměrů a plynoměrů do centrálního serveru prostřednictvím přenosu rádiovou sítí mobilního operátora. Zařízení je umístěno ve společných prostorách objektu a vyniká velkým rozsahem přijímání signálu, takže instalace dalšího přenosového zařízení není třeba.

Online portál www.ista24.cz a denní přehled o spotřebě

Denní údaje o spotřebě a stavu měřičů jsou přístupné online. Majitelé bytů a správci bytových domů mohou na internetovém portálu www.ista24.cz sledovat informace o spotřebě a srovnávat je s minulými obdobími nebo s průměrnými spotřebami. Navíc jsou varováni před neobvyklými jevy, jako je únik vody, nestandardní spotřeba nebo poruchy na měřičích.

Portál ista 24

Instalace dálkového měření probíhá pouze ve DVOU krocích

Výběr a instalace měřících přístrojů

Technickým předpokladem pro fungování chytrého odečtu je jednotný systém. Všechny měřicí přístroje, které chceme odečítat, musí být vybaveny rádiovým modulem. Vyberte si je z rodiny produktů ista.

Podle vašich individuálních potřeb navrhneme optimální řešení měření spotřeby tepla a vody. 
V případě plynoměrů a elektroměrů měřiče doplňujeme o rádiový modul ista.

1

Instalace sběrnice

Na základě údajů o velikosti objektu (počet podlaží, počet vchodů a tvar objektu) určíme počet sběrnic a připravíme pro vás cenovou nabídku. Osobní obhlídka prostor není zpravidla potřebná.

Sběrnici instalujeme ve společných prostorách objektu. Montážní práce jsou realizovány v součinnosti se správcem domu bez účasti vlastníků bytů. Pro neoprávněnou manipulaci je sběrnice chráněna vícenásobnou plombou a její funkčnost je monitorována. Sběrnice je napájená baterií s garantovanou životností 10 let.

2

Proč majitelé 13 miliónů bytů zvolili technologii ista?

Díky novým digitálním technologiím bude možné doručit informace o spotřebě nebo rozúčtování energií konečnému spotřebiteli tak často, jak to bude potřeba. Připravte se i vy na den, kdy odečet jedenkrát ročně už stačit nebude.

Buďte připraveni

S moderní technologií v německé kvalitě jste připraveni na nové požadavky legislativy vyplývající z EED.

spolehlivé rozÚčtování

Vysoká přesnost dálkového měření a elektronický přepis dat do systému rozúčtování eliminuje chybovost a administrativní zátěž.

Spravedlivé rozdělení nákladů

Nevýhodné náhradní spotřeby pro neodečtené byty jsou minulostí. Funkčnost měřičů ista je monitorována.

OVĚŘENÁ TECHNOLOGIE

Dálkovou technologii odečtů sběrnicí memonic instalujeme v ČR více než 10 let. Dnes touto technologií odečítáme více než 600 000 měřicích přístrojů v celé České republice. Celosvětově pak odečítáme 28 000 000 přístrojů.

Energie
pod kontrolou

Díky monitoringu vás roční spotřeba nezaskočí. Svou spotřebu můžete sledovat pohodlně online na www.ista24.cz a energie tak spotřebovávat efektivněji.

Šetříte energii a náklady

Aktivně přispíváte ke snižování energetické náročnosti budov a globálních emisí. Šetříte energie, náklady a chráníte naši planetu.

Reference instalace naší rádiové technologie