Dálkový odečet měřičů vody a tepla jako standard

Směrnice Evropské unie o energetické účinnosti EED

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila původně platná směrnice 2012/27/EU a přináší pro vlastníky bytových domů, SVJ, bytová družstva a správce rozšíření stávajících povinností, které se týkají především častějších informací o spotřebě pro koncové uživatele bytových jednotek.

Podle požadavků směrnice EED by měli být od roku 2022 koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně. To znamená i zvýšené požadavky na dálkový odečet jednotlivých přístrojů a výběr vhodného dodavatele příslušné technologie.

Hlavním cílem směrnice je globální snížení spotřeby energií a emisí CO2, a environmentálních dopadů na naši planetu. Zároveň mají spotřebitelé možnosti uspořit náklady díky lepšímu přehledu o průběžné spotřebě energie a vody.

Nové požadavky na měřiče tepla, chladu a teplé vody

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. prosince 2018 se změnila původně platná směrnice 2012/27/EU a přináší pro vlastníky bytových domů, SVJ, bytová družstva a správce rozšíření stávajících povinností, které se týkají především častějších informací o spotřebě pro koncové uživatele bytových jednotek.

Podle požadavků směrnice EED by měli být od roku 2022 koncoví uživatelé informováni o své spotřebě jednou měsíčně. To znamená i zvýšené požadavky na dálkový odečet jednotlivých přístrojů a výběr vhodného dodavatele příslušné technologie.

Hlavním cílem směrnice je globální snížení spotřeby energií a emisí CO2, a environmentálních dopadů na naši planetu. Zároveň mají spotřebitelé možnosti uspořit náklady díky lepšímu přehledu o průběžné spotřebě energie a vody.

Směrnice EED je momentálně v procesu transpozice do legislativy ČR. Přesné datum platnosti těchto povinností nám oznámí ministerstvo v nejbližší možné době. Aktuální informace z ministerstva naznačují, že transpozice bude dodržovat významný milník původní směrnice, kterým je rok 2027. Do tohoto roku bude pravděpodobně nutné vyměnit všechny stávající přístroje za přístroje, které umožňují dálkový odečet.

Z tohoto důvodu je dobré v případě přemontáží u vodoměrů a měřičů tepla/ rozdělovačů topných nákladů myslet na budoucnost, aby byla plně využita investice do nových přístrojů, a to po celou dobu jejich životnosti /platnosti ověření metrologického oprávnění. Aby tyto nové přístroje umožňovaly to, co směrnice požaduje, a to od začátku instalace. Některé přístroje, přesto, že již jsou dálkově odečitatelné toto umožňují pouze jednou za rok, což pro účely ročního vyúčtování v současné době postačuje.

V případě, že bude nutné informovat vlastníky bytů o jejich spotřebě měsíčně, častější odečty mohou způsobit, že deklarovaná životnost baterií na 10 let nebude dodržena, anebo jejich systém častější odečet vůbec neumožňuje. Zároveň je důležité zjistit, zda je možné naměřené hodnoty z měřičů snadno zpřístupnit, např. v internetovém portálu a porovnávat data s historií spotřeby, anebo budou pouze předána data odečtu formou jednotlivých hodnot k danému termínu.

V návaznosti na směrnici EED nám dovolte představit jednoduché, ekonomicky výhodné a roky ověřené řešení dálkového měření, se kterým budete na změny v legislativě připraveni. Modernizací technologie odečtů získáte maximální uživatelský komfort, spravedlivější rozúčtování a úsporu energií už teď.

Více informací o dálkovém odečtu najdete v dalších článcích na tomto webu.

Více informací o EED: https://www.youtube.com/channel/UCnfozmZnzqD41qW2WtGDDHA